bàn làm việc

LG Nortel Ericson

LG Nortel Ericson
Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Hệ thống tổng đài LG-Ericsson Aria Soho – TD220812
Tổng đài điện thoại: Tổng đài LG-Ericsson Aria Soho – TD220812 cung cấp một giải pháp thôn t..
0 vnđ
LG LDK1248-3-16: Tổng đài LG - 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ
  * Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 3 vào ra 16 máy lẻ   Khả năng..
0 vnđ
LG LDK1248-6-16: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ
  * Tổng đài LG LDK1248 dung lượng 6 vào ra 16 máy lẻ   Khả năng..
0 vnđ
LG LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ
  * Tổng đài LG  LDK1248-6-24: Tổng đài LG - 6 đường vào bưu điện ra 24 má..
0 vnđ