bàn làm việc

Thi Công Mạng

 

Cường Thắng : là  nhà thầu điện nhẹ, thi công lắp đặt, tư vấn thiêt kế hệ thống mạng LAN, Wan, VLAN, lắp đặt Camera giám sát, thiết bị an

ninh,hệ thống tổng đài điện thoại, điện nhẹ, điện văn phòng, điện chiếu

sáng, chống sét.

 

 

 

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống, sửa chữa hệ thống theo yêu cầu, định kỳ, phòng ngừa rủi ro.

Không có sản phẩm trong danh mục này.